Category Archives: Organizational Behavior

सङ्गठनात्मक व्यवहार

व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सङ्गठनात्मक व्यवहार नयाँ विधा हो। सङ्गठनात्मक व्यवहार सङ्गठन र व्यवहार दुई शब्द मिलेर बनेको छ। सङ्गठन भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसहरूको समूह हो जुन निश्चित ढाँचामा रही सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक Read More …